پایگاه فرهنگی ،مذهبی شهدای دلفان

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

پایگاه فرهنگی ،مذهبی شهدای دلفان

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

اسامی شهدای دلفان

جمعه, ۲۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۰۳ ب.ظ

اسامی شهدای دلفان

 1. شهید محمد مرادی
 2. شهیدمولامحمودی
 3. شهید خسرو کاظمی
 4. شهید عزیز قاسمیان
 5. شهید محمدتقی مرادیان
 6. شهید مسعود امیدیان
 7. شهید مراد ابدالی
 8. شهید بگ میرزا اسدی
 9. شهید رمضان گلی
 10. شهید نجف جابری
 11. شهید مراد احمدی کریموندی
 12. شهید حمیدرضا عدالتجو
 13. شهید بهزاد کورانی
 14. شهید سید محمد موسوی
 15. شهید مصطفی کرمی
 16. شهید هاشم مرادی
 17. شهید علی قاسم پور
 18. شهیدمحمدحسین احمدی
 19. شهید عسگر اکبری
 20. شهید سعید شهبازی
 21. شهید ولی عطایی
 22. شهید ولی الله عبداللهی
 23. شهید  طهماسب پرندوش
 24. شهید مصطفی قاسم پور
 25. شهیدصفرعلی احمدی
 26. شهیدبابا محمد عزیزی
 27. شهیدحاج علیرضا قاسم پور
 28. شهیدطهماس اسلامی
 29. شهیدعباس علی الیاسی
 30. شهیدهوشنگ آرش
 31. شهیدالهیار ارفعی
 32. شهیدعلی اشرف عبدیان
 33. شهیدعزیز اسدی
 34. شهیدشهمراد ابدالی
 35. شهیدمحمد حسین علی ابدالی
 36. شهیدعباس رحیمی
 37. شهیدنظر علی رضایی
 38. شهیدکرمخدا رضایی
 39. شهیدکرم رضا رضاییان
 40. شهیدمعصوم علی پیری
 41. شهیدسید جوزعلی ریاحی
 42. شهیدعلی محمدبراتی
 43. شهیدعلی محمد بیگی
 44. شهیدعلیرضا بختیاری
 45. شهیداکبر برکت
 46. شهیدخدامراد برفی
 47. شهیددرویش علی بختیاری
 48. شهیدکریم باقری
 49. شهیدسید نازار احمدی
 50. شهیدنور میرزا ابراهیمی
 51. شهیدحبیب اله احمدی
 52. شهیدحسینعلی اسدی
 53. شهیدنیاز علی گل خاتون
 54. شهیدشکرعلی علیزاده
 55. شهیدرستم طهماسبی
 56. شهیدعلی نجفی فر
 57. شهیدمحمدعلی یوسفوند
 58. شهیدسلمان ولی نیا
 59. شهیدرضاکرم زمانی
 60. شهیدعلی عباس اکبری
 61. شهیدمحمدمهدی موموندی
 62. شهیدحسن رضا حقی
 63. شهیدایوب شیرخانی
 64. شهیداسماعیل مرادی زاده
 65. شهیدپیرعلی داد داوری
 66. شهیدعلی محمد دارایی
 67. شهیدنوروزعلی دوستی
 68. شهیدساعدبگ دارابیان
 69. شهیدمحمد محمدی
 70. شهیدسید بابا علی محمدی
 71. شهیدعلی کاظم امکانی
 72. شهیدفیض اله اکبری
 73. شهیدرحمانعلی اکبری
 74. شهیدنادر الفتی
 75. شهیدسعید افتاده
 76. شهیدمحمدابراهیم امیدی
 77. شهیدظرعلی کریمی
 78. شهیدمحمد فلک الدین
 79. شهیدعلی اصغر فیضی
 80. شهیدمحمد کاظم یاری
 81. شهیدکرمخدا دهقانی
 82. شهیدطهماس محمودی
 83. شهیدرحمن علی نیا
 84. شهیدشهمراد دارابی
 85. شهیدکریم دوستی
 86. شهیدحسن بگ بهری
 87. شهیدگل میرزا بختیاری
 88. شهیدحیدر بهرامی
 89. شهیدغلامرضا بختیاری
 90. شهیدمحمدرضا بختیاری
 91. شهیدمحمدرضااحمدیان
 92. شهیدعلی مراد کاظمیان
 93. شهیدمحمد مراد کرمی
 94. شهیدسیف اله کولیوند
 95. شهیدمحمدصادق کرمی
 96. شهیدمراد کریمی
 97. شهیدمراد کیانی
 98. شهیدعباسعلی شاطری
 99. شهیدمحمدابراهیم یوسفوند
 100. شهیدحیدرنوری
 101. شهیدحشمت اله نظری
 102. شهیدمرادعلی نیازی
 103. شهیدعلی اکبر نظری
 104. شهیدمرادعلی نوروزی
 105. شهیدرسول نجفی منفرد
 106. شهیدحسن مراد نیازی
 107. شهیدعلی حیدر نظری
 108. شهیدسیف اله عبداللهی
 109. شهیدسید امجد نوربخش
 110. شهیدسید منت علی محمدی
 111. شهیدطهماس عبدلی
 112. شهیدحمید رضا نظریانی
 113. شهیدسید علی کاظم نصیری
 114. شهیدعلی نوری
 115. شهیدرحمت اله نظری
 116. شهیدزرعلی نوری
 117. شهیدنورالدین پوشانی
 118. شهیدابوذر نورایی مطلق
 119. شهیدعلی کرم یعقوب زاده
 120. شهیداحمد حیاتی
 121. شهیدسید محمد حسن حسینی
 122. شهیدغلامرضا خسروی
 123. شهیدحسین حیدری میرزایی
 124. شهیدیداله هوشمند
 125. شهیدرسول هاشمی
 126. شهیدمهر علی هرمزی
 127. شهیدعلی میرزا خسروی
 128. شهیدمراد غلامیاری
 129. شهیدمحمدحسین حیدری
 130. شهیدچراغ امیری
 131. شهیدعلی قنبری
 132. شهیدمیرزا مراد قیطاسی
 133. شهیدیارولی قنبرپور
 134. شهیدمیرزا حسن قبادی
 135. شهیدسیداحمد قربانی
 136. شهیدروح اله قاسمی
 137. شهیدعباسعلی قنبری
 138. شهیدهمزه قبادی
 139. شهیدصید آقا قربانی
 140. شهیدمنوچهر حیدری
 141. شهیدنیازعلی خسرو بیگی
 142. شهیدمیرنازار خندان
 143. شهیدسیدابدال حسینی
 144. شهیدعبدالرضا خلیلی
 145. شهیدسید بزرگ حواسی
 146. شهیدعلی دوست خدادادی
 147. شهیدبراگجر علیپور
 148. شهیدمنوچهر خزایی
 149. شهیداحد خلیلی
 150. شهیداسدعلی حیاتی
 151. شهیدسید یارعلی حبیبی
 152. شهیدبابا علی خزایی
 153. شهیدعبدالحسین خیری
 154. شهیدحسنمراد حیدری
 155. شهیدمراد عباسپور
 156. شهیدعلم خان زمانی
 157. شهیدجواد طلایی
 158. شهیدمراد طهماسبی
 159. شهیدمحمد کریم رحمتی
 160. شهیدعبداله نوران
 161. شهیدنعمت اله کاظمی
 162. شهیدعزیز علی حسینی
 163. شهیدسید مومنعلی حسینی
 164. شهیدعلی حیدر فتحیان فرد
 165. شهیداحمدرضا پیری فاضلی
 166. شهیدعلی اشرف فضایی
 167. شهیدعباس غلامیاری
 168. شهیدعلی بگ نظری
 169. شهیدبهزاد کیانوش
 170. شهیدعبدالمجید کاظم زاده
 171. شهید اکبر فرهادیان
 172. شهیدحمیدرضا کاوه ای
 173. شهیدعلی مرادیان
 174. شهیدصید عباس رحیمی
 175. شهیدحیدر رضایی
 176. شهیدمراد رضایی
 177. شهیددوستعلی رحمتی
 178. شهیداسفندیار صفی زاده
 179. شهیدعلی یار سوری
 180. شهیدگل علی صفری
 181. شهیدگودرز سلطانی
 182. شهیدذبیح اله صادقی
 183. شهیدرضامراد صحرایی
 184. شهیدعباس بگ عباسی
 185. شهیداسفندیار سبزیاری
 186. شهیدفیض علی شیری
 187. شهیدنصرت اله پیر مرادی
 188. شهیدعباس پیری
 189. شهیدمیرزا کرم محمدی
 190. شهیدعلی داد کرمی
 191. شهیدنورکرم عزیزی
 192. شهیدکسمراد مریدی
 193. شهیدعلی اصغر طهماسبی
 194. شهیدمرتضی ملکی
 195. شهیدمحمدعلی مرادیان
 196. شهیدرحیم مرادیان
 197. شهیدحاجی مراد مرادیان
 198. شهیدعلی مرادیان
 199. شهیدعلی رحیمی عبدی
 200. شهیدنورعزیز ططر پور
 201. شهیدعباس شیخی
 202. شهیدمحمد رسول شیخی
 203. شهیدمحمد قاسم جعفری
 204. شهیدمولا مراد عباسپور
 205. شهیدعلی قدم کرمی
 206. شهیددانیال کاوه ای
 207. شهیدجهان مرادی
 208. شهیدعباس قلی کاظمی
 209. شهیدجعفرعلی احمدی
 210. شهیدعلی میرزا جهانی
 211. شهیدمراد جلالوند
 212. شهیداردشیر مرادی
 213. شهیدحسینعلی جهانیان
 214. شهیدسید حاجیعلی جعفری
 215. شهیدعلی جعفری مطلق
 216. شهیدعلی اکبر عزیزی
 217. شهیدمحمود کریمپور
 218. شهیدنورخدا یوسفی
 219. شهیدسیدمراد بگ احمدی
 220. شهیدعبدالمجید لطفی فرد
 221. شهیدمراد کریمیان
 222. شهیدحیدر کاظمی
 223. شهیدشیرزاد شهبازی
 224. شهیدعلی دوست محمدی
 225. شهیدعزیز مراد مهریان
 226. شهیدجعفر اسکندری
 227. شهیدمهرداد عزیزپور
 228. شهیدعزیز بگ فرضیان
 229. شهیدعبدالرضا عباسی
 230. شهیدمرادعلی محمودی
 231. شهیدقاسم کاظمی
 232. شهیدجعفر بگ نظری
 233. شهیدسید علی احمد موسوی
 234. شهیدعزیز علی علیزاده
 235. شهیدعزیز علی محمدی یادگار
 236. شهیدسیف اله اسدی
 237. شهیدحسن کرمی
 238. شهیدیداله چشم پناه
 239. شهیدعلی عرب محمدیان
 240. شهیدمحمد علی محمودی
 241. شهیدمیرزاولی مرادیان
 242. شهیداحمد نوری
 243. شهیدصفر نجفی
 244. شهیدیارعلی میرزایی
 245. شهیدمحمدقلی کاظمی
 246. شهید صفر علی مرادی دیماندول
 247. شهید سید پیری بگ قاسمی
 248. شهید موسی محمودی
 249. شهید محمد میرزا میرزازاده

عضویت در کانال شهدای دلفان

نظرات  (۷)

۰۶ دی ۹۹ ، ۰۵:۴۸ مهدی پرندوش

ببخشید اسم شهید پرندوش هست من ندیدم اشتباه شد و لی اسم نجفی مفرد رو ندیدم  و یه پیشنهاد میتونید با نوشتن هر اسم بیوگرافیشون هم بیاد بالا وقتی لمس کنی 

۰۶ دی ۹۹ ، ۰۵:۴۳ مهدی پرندوش

لطفا اسامی شهدای جدید و مدافع حرم و شهدای مبارزه با مواد مخدر رو بزارید مثل شهید علی نجفی مفرد و شهید طهماسبگ پرندوش 

چرا برای شهید اکبر فرهادیان در اول اسمشون لفظ شهید رو نزدین؟؟؟؟؟؟؟؟؟

۲۷ اسفند ۹۷ ، ۲۲:۱۵ طالب قاسمیان
از زحمات تمامی خادمین شهدا تقدیر و تشکر می کنم
ممنون از وبلاگ خوبتون.اگر میشه وصیت نامه شهید رسول نجفی مفرد رو هم بگذارید چون من هرچه گشتم پیدا نکردم.
۱۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۱:۴۵ یک فعال حوزه ی شهدا
سلام علیکم  محض اطلاع ا ولین شهید دفاع مقدس درکشور  شهید بزرگوار محمدقلی کاظمی  بود از شهرستان دلفان   اگر شد زندگی نامه اش را قرار دهید
۱۲ بهمن ۹۳ ، ۱۵:۱۷ حکیمه قاسمی
با سلام،اگر در وبلاگ آیکن جستجو وجود داشت کمتر با مشکل روبرو میشدیم، یا اینکه در قسمت اسامی شهدا این امکان موجود داشت که با کلیک کردن بر روی اسم شهدا صفحه زندگی نامه آنها باز میشد،و همچنین زندگی نامه بعضی از شهدا در سایت وجود ندارد، مثل شهید بزرگوار علی نجفی مفرد

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی